תקנון שימוש באתר

תקנון/הסכם שירות תנאי שימוש באתר ובמוצרים הנמכרים ע"י FreeSim

על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר בהם Freesim מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט של  Freesim בכתובת www.freesim.co.il . השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן . התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מעת לעת והתנאים או השירותים המעודכנים יהיו מפורסמים באתר.

נכונות המידע

Freesim עושה כל שביכולתה לוודא את עדכנות האתר בכל רגע נתון. חלק מהמידע מתקבל ע"י החברה מספקים ומאתרי חברות ואנו איננו מתחייבים לשינויים אשר יכולים להתבצע בכל עת באתרם ללא הודעה מוקדמת, לכן  Freesim איננה יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, ל Freesim על מנת שנוכל לתקנו. שימוש בלתי הולם בתוכן האתר והמוצרים המוצעים למכירה בו המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. המשתמש אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.

הקניין הרוחני

כרטיס הסים הבינלאומי והאמריקאי ושירותו הינם סימן מסחרי של החברה. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - שמורות ל Freesim . אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ"ל או כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

תחום האחריות

Freesim איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. Freesim שומרת על הזכות להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר. המשתמש פוטר בזאת את Freesim מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה.אם זאת Freesim תעשה את כל המאמצים לפתור את התקלה במהירות האפשרית ובמקצועיות. Freesim שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות על כרטיסי הסים שאנו משווקים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

אבטחת האתר

Freesim משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של Freesim או לסייע בפעולות כאמור. Freesim תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר

החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי ו/או דולרי. ערך הדולר יהיה לפי שער שמחייבת חברת האשראי ביום החיוב.

מדיניות ביטולים והחזרות

כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר www.freesim.co.il  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).

תנאי החזר וזיכוי לרכישות און-ליין

ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ולא לאחר קבלת המספרים. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – שבעה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

תוצאות הביטול עקב פגם

במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. תוצאות הביטול שלא עקב פגם. במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחוייבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.

יובהר ויודגש

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות/חברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן] הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית משפט מוסמך בבמדינת ישראל בלבד.